Unanieme steun Tweede Kamer voor motie om het Fries zichtbaarder te maken

17 des 2020 - 23:54

De Tweede Kamer heeft donderdag op de laatste vergaderdag voor het kerstreces besloten dat er diverse gebieden meer gedaan moet worden aan het Fries. In totaal nam de Kamer vier moties aan. Een daarvan spreekt uit dat ook het Rijk moet bijdragen aan het zichtbaar maken van de Friese taal bij de Rijksdiensten en ook in de overheidscommunicatie met de Friese burgers.

Harry van der Molen - Foto: ANP

Omdat een en ander niet is geregeld in de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur zou het Rijk daar een aparte afspraak over moeten maken met de provincie. De Tweede Kamer steunde de door de Friese Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Aukje de Vries (VVD) ingediende motie unaniem en dat betekent dat minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren hier nu mee aan de slag moet.

Tresoar

Ook de motie van Van der Molen over het voornemen van het Rijk om uit de gemeenschappelijke regeling voor Tresoar te stappen, werd met algemene stemmen gesteund. Minister Slob van Onderwijs sprak eerder het voornemen uit om als Rijk niet langer deel te nemen in de regionale archieven. Van der Molen vindt dat in het geval van Tresoar geen goed idee, vanwege de zorgplicht van het Rijk voor de Friese taal. Hij werd daarin gesteund door al zijn collega-Kamerleden.

Minority SafePack

Evenals het Europees Parlement eerder op de dag was er ook in de Tweede Kamer een meerderheid voor het burgerinitiatief Minority SafePack, dat de bescherming en promotie van de minderheidstalen in Europa op Europees niveau wil bevorderen. Provinciale Staten waren woensdag de Tweede Kamer en het Europees Parlement net een dag voor. Deze door CDA en D66 ingediende motie werd ook gesteund door PvdA, GroenLinks, 50Plus, ChristenUnie, Denk en de onafhankelijke Kamerleden Henk Krol en Femke Merel van Kooten.

Friestalige corona-informatie

Ook de motie van Tweede Kamerlid Nevin Özütok van GroenLinks voor meer Friestalige overheidsinformatie over het coronavirus en de coronavaccinaties werd door de Tweede Kamer gesteund. Özütok kwam er onlangs tot haar verbazing achter dat de GGD in Fryslân nauwelijks het Fries gebruikt in de communicatie met de burgers. Zij is van mening dat de GGD hier tekortschiet en dat zeker bij zo'n belangrijk onderwerp als corona alle informatie ook in het Fries beschikbaar moet zijn. Ook deze motie werd met algemene stemmen gesteund door de Tweede Kamer.

(Advertentie)
(Advertentie)