Friese Milieufederatie zoekt klimaatambassadeurs

16 des 2020 - 20:00

Warme zomers, lange periodes van droogte of juist wateroverlast. Het klimaat verandert en de inrichting van ons land zal mee moeten veranderen. De Friese Milieu Federatie wil graag een stem hebben in de discussie over de inrichting en zet daarvoor klimaatambassadeurs in. Woensdagavond houden ze een digitale ambassadeursbijeenkomst over de gevolgen van de klimaatverandering en hoe je daarmee kunt omgaan.

Zomerlandschap - Foto: Shutterstock.com

"Wij zijn geneigd snel te grijpen naar technische oplossingen: hogere dijken, meer stuwen en meer gemalen. Maar in die bijeenkomst staan we stil bij hoe je juist de natuur kunt inzetten om om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Je kunt natuur bijvoorbeeld inzetten als golfslagbreker", zegt Monique Plantinga van de Friese Milieu Federatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld al met kwelders in buitendijkse gebieden.

Een ander voorbeeld is volgens Plantinga het planten van meer groen rondom steden. "Dan zet je natuur eigenlijk in als groene airco."

Ambassadeurs

De federatie zet burgers als ambassadeurs in om invloed te krijgen op het beleid van bijvoorbeeld gemeenten. De ambassadeurs zitten bijvoorbeeld aan tafel bij 'klimaattafelgesprekken' van de gemeenten.

"Het zijn inwoners die iets hebben met klimaat, met water, met landschap. Zij zouden daar aan tafel kunnen aanschuiven om deze leuke concepten, waarbij de natuur bijdraagt aan meer veiligheid, maar ook aan een aantrekkelijker landschap onder de aandacht kunnen brengen", zegt Plantinga.

Zoektocht

De FMF is nog op zoek naar meer ambassadeurs. Daarvoor heb je volgens Plantinga affiniteit met natuur, landschap en klimaat nodig. "En het leuk vinden om daarover in gesprek te gaan met beleidsmakers en een beetje tijd om aan dit soort gesprekken deel te nemen. Dat is belangrijk", zo zegt Plantinga.

Monique Plantinga van de Friese Milieu Federatie

(Advertentie)
(Advertentie)