Smallingerland ontkomt aan financieel toezicht met nieuwe begroting

16 des 2020 - 17:55

De gemeente Smallingerland heeft het dreigende preventieve toezicht afgewend door nog een nieuwe begroting aan te bieden aan de provincie. De gemeente heeft kunnen besparen op de kosten voor het groenonderhoud en gebruikt dat geld om het begrotingstekort van 85.000 euro te dekken. De provincie is akkoord met de aanpassingen en gaat in 2021 het normale, repressief, financieel toezicht voeren.

Het gemeentehuis fan Smallingerland - Foto: Omrop Fryslân

Gedeputeerde Sander de Rouwe: "Voor een gemeente van deze grote was het tekort in de begroting relatief klein. Smallingerland heeft daarom de ruimte gekregen de Begroting 2021 aan te passen."

Nu de gemeente dit alsnog zelf heeft gedaan, hoeft de provincie geen preventief toezicht te houden op de gemeente. "Wel kijken we komend jaar intensief mee bij Smallingerland, vooral bij de kerntakendiscussie die de gemeente opnieuw heeft aangekondigd en nu feitelijk handen en voeten moet krijgen", zegt De Rouwe.

"Als financieel toezichthouder wil ik benadrukken dat deze discussie van groot belang is voor de toekomst van de gemeente, binnen het beschikbare financiële kader."

Niet goed onderbouwde stelposten

Begin deze maand werd duidelijk dat de provincie Fryslân de door de gemeente Smallingerland ingediende begroting 2021 als niet-sluitend beoordeelde. De oorzaak hiervan waren twee niet goed onderbouwde stelposten. Met een correctie op deze stelposten ontstond een tekort in de begroting.

Financieel toezicht

Gedeputeerde Staten van de provincie zijn verantwoordelijk voor het financieel toezicht op de gemeentes. Wanneer de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingestuurd en de financiële positie door de provincie als voldoende wordt beoordeeld, dan valt de gemeente onder het reguliere 'repressief toezicht' (achteraf).

Preventief toezicht wordt ingesteld als de termijn van insturen niet gehaald wordt en/of de begroting financieel niet in evenwicht is. Dat is een strenge vorm van toezicht, waarbij niet alleen de begroting door de provincie moet worden goedgekeurd, maar waarbij ook begrotingswijzigingen voor voor goedkeuring ingestuurd moeten worden naar Gedeputeerde Staten.

(Advertentie)
(Advertentie)