Veel steun voor burgerinitiatief Minority Safepack in Europees Parlement

14 des 2020 - 23:27

Burgerinitiatief Minority SafePack kan op veel steun rekenen in het Europees Parlement. "Een goede omgang met minderheden zou bij de kernwaarden van de Europese Unie moeten horen", zegt Europarlementariër Pascal Airmont van de christendemocraten. Als Duitstalige Belg heeft hij vooral last van het fenomeen 'geoblocking', waardoor hij op internet niet meer vrij naar Duitse tv-programma's kan kijken. Hij vindt dat Europa iets tegen die nieuwe digitale grenzen moet ondernemen. Toegang tot de media en het hebben van eigen media is onderdeel van Minority SafePack.

Minority Safe Pack - Foto: FUEN

Voor de liberale fractie liet Malik Azmani (VVD) weten dat hij achter het MSPI staat. Azmani vertelde erbij dat hij in Heerenveen opgroeide, in het Nederlands en in het Fries. Wat hem betreft blijft dat zo en bevordert Europa de positie van minderheidstalen. "Het praten van meer talen, het hebben van meer dan één identiteit, dat hoort bij Europa. Tige tank!" Azmani is met die twee woorden na Jan Huitema de tweede liberaal die het Fries liet klinken in de plenaire vergaderzaal van het Europees parlement.

Burgerinitiatief

Minority SafePack is als burgerinitiatief ontwikkeld door minderheidsorganisatie FUEN, juist omdat de Europese Unie de laatste jaren geen beleid meer heeft op het gebied van minderheidstalen. Omdat meer dan 1,1 miljoen EU-burgers het burgerinitiatief ondertekenden moet de EU nu opnieuw aan de slag met minderhedenbeleid. Verschillende Europarlementariërs vroegen maandag aan de Europese Commissie om met wet- en regelgeving te komen om minderheden op Europees niveau te beschermen en te steunen. "Door goed met minderheden om te gaan, kun je net spanningen en politieke problemen voorkomen", zei de Oostenrijker Hannes Heide uit naam van de sociaaldemocratische fractie.

Maar het thema minderheden ligt gevoelig, want dat zou, volgens een interpretatie van de Europese verdragen, tot de competentie van de lidstaten horen en niet tot die van Europa. Verschillende Europarlementariërs wezen er ook op bij de discussie over het Minority SafePack. Het meest afwijzend was Europarlementariër Gunnar Beck van de extreem-rechtse AfD uit Duitsland. Hij waarschuwde voor het risico dat meerderheden 'verdrinken in een meer van minderheden'. De Letse Dace Melbarde van de conservatieve fractie vroeg aandacht voor de positie van de kleine staatstalen in Europa, zoals het Lets. Ze liet duidelijk doorschemeren dat ze geen behoefte heeft aan meer bescherming van de Russische minderheid in haar land.

Europese identiteit

Eurocommissaris Johannes Hahn sloot het debat af met de opmerking dat volgens hem 'minderheden onderdeel zijn van de Europese identiteit'. Zijn collega's Vera Jourova en Mariya Gabriel werken aan een voorstel voor Europees minderhedenbeleid als reactie op Minority SafePack. Het Europese Parlement stemt donderdag over het Minority SafePack-initiatief. Een duidelijke meerderheid wordt gezien als een signaal aan de commissie en lidstaten dat er concrete maatregelen worden verwacht.

Naast het Europees Parlement zoekt het Minority SafePack ook steun in nationale en regionale parlementen in heel Europa. Op voorstel van Tweede Kamerlid Harry van der Molen stemt dinsdag de Tweede Kamer over het Minority SafePack. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren vond zijn motie vorige week nog 'ingewikkeld', maar heeft inmiddels laten weten dat ze het oordeel graag overlaat aan de Tweede Kamer.

'Motie vreemd'

Woensdag stemmen Provinciale Staten over het Minority SafePack als 'motie vreemd'. "Het beschermen van taal en cultuur moeten we niet alleen in Fryslân en Nederland goed regelen, maar ook in de Europese Unie." CDA-Statenlid Attje Meekma wijst erop dat Europese wet- en regelgeving een grote invloed heeft op er in de lidstaten gebeurt. Volgens FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol is Minority SafePack van onderop ontstaan in de regio's met minderheden. "Met meer dan een miljoen handtekeningen is een duidelijk geluid afgegeven. Als Fries parlement kunnen we dat versterken." CDA en FNP rekenen op de steun van tien van de twaalf fracties in de Staten. Alleen de PVV en de Statenleden van het eerdere Forum voor Democratie is het nog niet duidelijk of ze het Minority SafePack steunen.

(Advertentie)
(Advertentie)