Primeur in Grou: eerste verwarming door oppervlaktewater

14 des 2020 - 15:32

Het gebouw van de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) in Grou wordt voor zeker de helft verwarmd met water uit de Rjochte Grou. Maandagochtend werd daarvoor feestelijk de eerste vergunning in zijn soort overhandigd door het Wetterskip aan de FUMO, en de gemeente Leeuwarden, die eigenaar is van het gebouw.

De fergunnings is moandeitemoarn oerlange mei FUMO direkteur Pieter Hofstra links, deistich wetterskipsbestjoerslid Annet van der Hoek yn it midden en de Ljouwerter wethâlder Hein de Haan rjochts. - Foto: Wetterskip Fryslân

Zo'n 60 procent van de bebouwde oppervlakte van Fryslân zou met water uit onze meren en sloten verwarmd of gekoeld kunnen worden. Dit moet dan gebeuren met een warmtepomp. Het water dat dan gebruikt wordt, komt in de zomer warmer en in de winter kouder terug in het oppervlaktewater.

Voordeel van deze vorm van energie is ook dat het landschap er niet door wordt beschadigd, zoals met zonnepanelen en windmolens. De installatie in Grou moet meer kennis opleveren over de inzet van 'aquathermie', maar er zijn meer initiatieven in Fryslân.

Drempel

De installatie in Grou kost 160.000 euro en maakt deel uit van een grotere verbouwing die het gebouw duurzamer moet maken. De kosten zijn tot nu toe wel wat een drempel voor andere initiatieven in de provincie. Zo is er in een wijk in Leeuwarden, die ook plannen heeft voor een vergelijkbare installatie. En ook in Heeg willen ze kijken naar de 'aquathermie'. Het gaat daar om meer dan 800 woningen.

Gemeentelijk, provinciaal en landelijk wordt wel ingezet op het verder uitbouwen van deze vorm van duurzame energie.

(Advertentie)
(Advertentie)