Nieuwe boek "We strûpe derûnder" van Gjalt de Groot is een tijdsdocument

12 des 2020 - 09:21

Het nieuwste boek van veldman Gjalt de Groot uit Holwerd is een groot succes. "We strûpe derûnder" beschrijft het leven in De Alde Feanen van eind 19e eeuw tot het midden van de 20e eeuw. In twee weken zijn er al ruim duizend van verkocht en dat is voor een Friestalig boek een flinke prestatie.

Gjalt de Groot, Hilda Talsma en Anna Heegstra - Foto: eigen foto

Het boek is vooral een bestseller in Warten, Earnewâld, Wergea en Grou: deze week werd het honderdste boek dat in Warten is verkocht uitgereikt aan schrijfster Hilda Talsma, die het daar heel toevallig gekocht had.

Van ieder verkocht boek in Warten gaat er vijf euro naar de restauratie van de Greidboerderij van Museum Warten. Gjalt de Groot steun daarmee de restauratie ervan en doet dat ook met andere goede doelen in Grou, Wergea en Earnewâld.

Het Lage Midden

"We strûpe derûnder!" Het was een noodkreet. Als in de herfst de zuidwesterstorm het water uit het merengebied naar Het Lage Midden van Fryslân opwaaide en het bij Grou, Warten en Earnewâld hoger en hoger kwam, dan werd het een strijd om boven te blijven. Het buitenwater liep over de polderdijkjes en de binnenpolders dreigden vol te lopen.

Gjalt de Groot over zijn boek

Gjalt de Groot met op de achtergrond de boerderij waar hij opgroeide - Foto: Eigen foto

Gjalt de Groot, veldman en volksschrijver, opgegroeid in dat waterland, schrijft over die strijd en over het leven van de mensen die daar ver achteraf woonden op hun boerderijen met legendarische namen als Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Werklust en de Kooiplaats. Allemaal boerderijen waar men alleen met een boot kon komen. De Groot beschrijft in deze roman het leven van Jeen en Anne van den Berg, de grootouders van Elfstedentochtwinnaar Jeen van den Berg (1954) en Jeen Nauta, één van de vijf schaatsers die in 1956 tegelijkertijd over de finish kwamen in de Elfstedentocht.

Zeven jaar

"We strûpe derûnder!" kan worden beschouwd als een tijdsdocument over het harde leven van toen, beschreven door een man die gebruik heeft gemaakt van zijn eigen ervaring in dat waterland. De Groot heeft ook met nabestaanden van de bewoners van De Alde Feanen gesproken. "Ik heb zeven jaar gedaan over het schrijven van het boek. Dat is land, maar het was ook nodig want het moest rijpen." Hier en daar heeft de schrijver wat fantasie gebruikt om er wat spanning in te brengen. "Maar de beschrijving van het bewerken van het land, het melkvaren, het vissen met fuiken, dat ia allemaal echt zoals het toen was."

Het boek 'We strûpe der ûnder' - Foto: Eigen foto

Gjalt de Groot verhuisde met zijn ouders van de boerderij Luctor et Emergo in De Alde Feanen naar een boerderij bij Raerd. Het was de bedoeling dat hij het bedrijf van zijn ouders zou overnemen, maar daar had hij geen zin in. Hij is lang voorlichter geweest en kocht later een varkensboerderij bij Holwerd en werd varkensboer. Sinds hij daarmee is opgehouden, houdt hij zich bezig met vissen, palingroken, eendenkorfvlechten en het schrijven van boeken.

(Advertentie)
(Advertentie)