Raad Harlingen met tegenzin, maar unaniem, akkoord met extra geld voor Empatec

09 des 2020 - 22:09

De raad van Harlingen vindt dat er meer grip moet komen op de bedrijfsvoering van Empatec, maar wil de medewerkers van de sociale werkvoorziening niet de dupe laten worden. Empatec biedt volgens de meerderheid van de raad goed werk aan mensen met een beperking.

Foto: Empatec

De gemeente Harlingen betaalt 391.000 euro extra, in totaal betaalden de 6 gemeenten die participeerden in Empatec 5 miljoen. Súdwest Fryslân betaalde eenmalig 2.860.000, De Fryske Marren 617.000 euro, Terschelling 31.000 euro, Waadhoeke 1.101.000 euro en Vlieland 0.

Volgens sommige raadsleden hebben de colleges niet goed genoeg toezicht gehouden. Anderen nemen het zichzelf als raadslid kwalijk dat ze niet eerder actie ondernomen hebben. Duidelijk is dat ook de raad van Harlingen aanloopt tegen de ingewikkeldheid van de zogenoemde GR-constructie. Ook vinden ze dat ze te laat geïnformeerd zijn over financiële problemen bij het bedrijf.

Beter zicht houden

Raadsleden van de 6 gemeenten hebben dinsdag een groep samengesteld om in de toekomst als raden beter zicht te houden op de zaken rond Empatec.

Ook wethouder Paul Schoute erkent dat de gemeenschappelijke regeling omtrent Empatec een 'log construct' is. Een motie van CDA, PvdA, VVD en Hoop werd ook unaniem aangenomen. Daarin wordt het college opgedragen de begroting voor 2021 van Empatec voor 1 april 2021 aan de raad voor te leggen, het keuzedocument ook en de jaarrekening van 2020 voor 1 juni aan de raad voor te leggen. Ook willen ze voor 1 juli 2021 het voorstel voor een nieuwe 'governance' richting Empatec hebben. Als dat niet lukt moet de wethouder de raad daar op tijd van op de hoogte brengen.

De gemeenteraad van Waadhoeke is eerder al akkoord gegaan met de extra financiële insteek aan het bedrijf. De suggestie van onder anderen GroenLinks om uit de gemeenschappelijke regeling te stappen en een eigen werkvoorziening op te richten werd door de wethouder van de hand gewezen. De infrastructuur van Empatec is volgens de wethouder niet zomaar op te tuigen in een enkele gemeente.

Lastige constructie

"De governance van de GR (gemeenschappelijke regeling) is frustrerend", zegt Schoute. De scheiding tussen de GR en NV is een ingewikkelde instructie, vindt de wethouder. Er wordt gekeken hoe dat in de toekomst eventueel anders kan. Ook op dit moment wordt er al gewerkt om Empatec om te vormen tot een werk-leerbedrijf en zijn mensen aangenomen die voor beter financieel beleid moeten zorgen.

Sociale werkvoorzieningen staan sinds de invoering van de participatiewet in 2015 zwaar onder druk. De bedrijven werden deels ontmanteld. De bedoeling van de wet was dat mensen meer konden participeren in het 'gewone' bedrijfsleden. Bij het andere grote sociale werkbedrijf in Fryslân, Caparis, waren eerder grote problemen met de gemeenschappelijke regeling. Daar zijn uiteindelijk een paar gemeenten uitgestapt en hebben een eigen sociaal werkbedrijf opgericht, zoals in Achtkarspelen.

(Advertentie)
(Advertentie)