FNP over stilleggen Bitgumer houtcentrale: "Goliat laten we lopen en David pakken we aan"

08 des 2020 - 13:45

De FNP spreekt van 'klassenjustitie' dat glastuinbouwer Jaap Vink uit Bitgum zijn houtcentrale in Bitgum stil moet leggen van de provincie. De biomassa-installatie waarmee Vink z'n kassen verwarmt zou te veel stikstof uitstoten. Maar de FNP zegt dat er veel meer bedrijven zijn die niet aan de stikstofnormen voldoen. De partij stort zich daarom op de kwestie.

Houtsintrale stillizze

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) wees de erop dat het bedrijf in Bitgum, en ook een bedrijf in Beetsterzwaag met een dergelijke houtcentrale, te veel stikstof uitstoten. De provincie gaf de bedrijven daarom een ultimatum. Voor vrijdag moet hun stikstofuitstoot weer binnen de normen vallen of de installatie zijn stilgelegd, anders dreigen geldboetes.

Pionier

Toen Vink dertien jaar geleden zijn houtcentrale bouwde, werd hij nog een pionier genoemd. "Dit was het voorbeeld van circulariteit", legt Sijbe Knol van de FNP uit. "Hout uit de omgeving dat anders naar Duitsland zou gaan, werd hier nu gebruikt om de kassen te verwarmen. Dat is juist duurzaam."

Vink schreef de provincie een brief waarin hij zijn situatie uitlegde en waarin hij vroeg om alternatieven voor de biomassa-installatie. Zo noemde hij de optie van extern salderen: het opkopen van de stikstofrechten van een ander bedrijf. De provincie kwam volgens Knol niet met oplossingen en book de kweker ook geen perspectief.

Kleine initiatieven de dupe

Volgens de FNP zijn er veel meer bedrijven die te veel stikstof uitstoten en dat die niet over een kam zijn te scheren. "Je kunt het een niet met het ander vergelijken. MOB haalt de stikstofkam heel grof door Nederland en dat betekent dat initiatieven op kleine schaal daar nu ook de dupe van zijn", legt Knol uit.

Grotere spelers, zoals de vliegbasis van Leeuwarden, stoten ook stikstof uit, maar daarop handhaaft de provincie niet. Knol: "Goliat laten we lopen en David pakken we aan. Waar is de evenredigheid dan?" De FNP'er zegt te schrikken van de houding van de provincie. "We kunnen het niet vergelijken met de Vattenfalls die boten vol hout hierheen halen."

Schriftelijke vragen

De FNP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten en wil dat de provincie de Bitgumer kweker perspectief biedt. "Anders moet deze zaak vrijdag dicht en 'succes ermee'. Dat is de boodschap van de provincie. Dat vinden we onacceptabel richting een ondernemer die het altijd goed heeft gedaan, ook richting de maatschappij."

Teler Jaap Vink - Foto: Omrop Fryslân, Gerrit de Boer

Sijbe Knol van de FNP over de biomassa-installatie in Bitgum

Ook de CDA-Statenfractie is niet te spreken over het optreden van de provincie tegen de houtoven van Vink. De partij vindt het niet kunnen dat de kweker zijn werk volledig moet stilleggen, terwijl het niet mogelijk is om een vergunning aan te vragen. Het CDA wijst er op dat de minister heeft toegezegd dat bedrijven die voor de Raad van State-uitspraak in 2019 legaal actief waren, met hun activiteiten mogen doorgaan. De Statenfractie is daarom erg verbaasd over de situatie.

Statenlid Anne Schelhaas geeft in een brief aan: "Beide bedrijven betrekken hun hout- en snoeiafval uit de nabije omgeving en verwarmen daarmee op duurzame wijze naastliggende gebouwen. Vooral voor paprikateler Vink in Bitgum heeft het optreden van de provincie desastreuze gevolgen: zijn hele bedrijf moet dan stil gelegd worden, met alle gevolgen van dien. Het bedrijf verkeert in een onmogelijke spagaat, waarvoor op zeer korte termijn een oplossing gevonden moet worden."

(Advertentie)
(Advertentie)