Staatsbosbeheer helpt natuur in Rottige Meente: "Maatregelen echt noodzaak"

08 des 2020 - 11:46

Staatsbosbeheer wil in het natuurgebied Rottige Meente bij Nijetrijne de natuur een handje helpen, onder meer om de waterkwaliteit en watertoevoer te verbeteren. Daarnaast treft Staatsbosbeheer maatregelen om de historische legakkerstructuur te beschermen.

De Rottige Meente - Foto: Shutterstock.com / TVGD

De Rottige Meente is ontstaan door turfwinning in de negentiende en twintigste eeuw. Daardoor heeft het gebied de karakteristieke structuur gekregen met petgatten en legakkers. Normaal gesproken ontstaat in die petgaten nieuw veen: open water groeit dicht met waterplanten en verandert uiteindelijk in land. Die ontwikkeling levert vaak een grote diversiteit aan planten en dieren op.

Legakkers brokkelen af

Maar in de Rottige Meente staat die ontwikkeling van water naar land onder druk, vertelt boswachter Manon van Wesel. "Dat komt door afname van de waterkwaliteit en waterdoorzicht. Daarnaast zijn legakkers continu onderhevig aan wind en golfslag waardoor deze langzaam afbrokkelen. Beschermende herstelmaatregelen zijn echt noodzakelijk."

Daarom komen er nu maatregelen over een gebied van ruim zestig hectare. In december begint Staatsbosbeheer met actief biologisch visbeheer. Volgend jaar wordt het gebied voorzien van greppels en begint het plaggen en het beschermen van de legakkers.

Minder vissen

Het water in de petgaten is nu troebel door algen en bepaalde vissen. Daardoor is er nu te weinig licht voor de waterplanten. "Om het doorzicht van het water te verbeteren, starten we met het uitdunnen van de visstand", seit Van Wesel. "Na inventarisatie van vissoorten en aantallen worden in december en januari een aantal afvisacties uitgevoerd en overtollige vis verplaatst naar de Helomavaart."

Voor het natuurherstel krijgt Staatsbosbeheer subsidie uit een Europees fonds voor plattelandsontwikkeling.

(Advertentie)
(Advertentie)