Begroting Smallingerland gered, door minder geld naar groenonderhoud Caparis

07 des 2020 - 11:11

De gemeente Smallingerland heeft een oplossing gevonden voor het gat van 85.000 euro in de begroting. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om het budget voor groenonderhoud door Caparis met 100.000 euro te verlagen.

Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

De begroting die Smallingerland eerder indiende, kon niet op goedkeuring van de provincie rekenen. In die begroting zou de gemeente wel zwarte cijfers schrijven, maar alleen omdat er bezuinigd zou worden op het sociaal domein en het personeel. Die plannen waren volgens de provincie niet 'concreet en reëel' genoeg. Financieel toezicht dreigde.

Minder groenonderhoud heeft 'geen maatschappelijke effecten'

Het college is daarom met een aantal scenario's gekomen, waarmee de gemeente toch uit de rode cijfers zou blijven. De voorkeur van het college gaat uit naar het verlagen van het budget voor groenonderhoud.

Dat voorstel zou betekenen dat de gemeente volgend jaar 15.000 euro overhoudt. Eerder had Smallingerland namelijk 300.000 euro vrijgemaakt voor het groenonderhoud volgend jaar. Na een onderhandeling met Caparis is duidelijk geworden dat dat ook voor 100.000 minder kan. Volgens het college heeft die aanpassing geen maatschappelijke effecten. "Dit komt op een heel gunstig moment", zegt verantwoordelijk wethouder Felix van Beek. "Toen we ruim een maand geleden over de begroting spraken, was dit nog niet aan de orde."

De bezuiniging op het groenonderhoud zou niet alleen betekenen dat de begroting voor 2021 rond is, maar ook voor de twee daaropvolgende jaren.

Andere scenario's minder wenselijk

Een ander mogelijk scenario was om de onroerendezaakbelasting (OZB) met 0,65% te verhogen, dat zou 91.000 euro opleveren. Maar die maatregel ligt gevoelig en leidt bovendien alleen in 2021 tot een positief saldo. Een derde scenario was om te bezuinigen op de reïntegratie, maar het is onzeker of dat volgend jaar al geld op zou leveren.

Daarom gaat de voorkeur van het college uit naar de verlaging van het budget voor het groenonderhoud. In 2021 zou Smallingerland dan 15.000 euro overhouden, een jaar later 159.000 euro.

De raad behandelt de begroting en het plan van het college dinsdag. Fractievoorzitter Yntze de Vries van ELP-NEF is blij dat zijn fractie niet akkoord is gegaan met de eerdere bezuinigingsvoorstellen van het college. "We hebben twee keer een vergadering gehad over de begroting, waarbij het college de OZB met 10,8% wilde verhogen om de begroting sluitend te krijgen. En nu is 0% voldoende, omdat dit boven tafel komt. Dat verbaast ons wel."

Wethouder Felix van Beek is blij; raadslid Yntze de Vries (ELP-NEF) viel van zijn stoel

(Advertentie)
(Advertentie)