Wetterskip heft twee gemalen op en bouwt nieuw circulair gemaal in Leeuwarden

02 des 2020 - 10:22

Wetterskip Fryslân gaat zijn nieuwe gemaal Kalverdijkje in Leeuwarden volledig circulair bouwen. Dat houdt in dat onder andere grondstoffen slim worden gebruikt, waardoor die oneindig kunnen worden hergebruikt. Het Wetterskip verwacht in februari 2021 van start te kunnen gaan met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke bouw begint in de zomer van 2021.

It haadkantoar fan Wetterskip Fryslân yn Ljouwert - Foto: Omrop Fryslân

Het Wetterskip heft de gemalen Schieringerweg en Tolhuis in Leeuwarden op en voegt de peilvakken van de twee gemalen samen. Daardoor kan er één nieuw vispasseerbaar gemaal, het Kalverdijkje, worden gebouwd.

Het Wetterskip daagt aannemers en ingenieursbureaus uit het eerste volledig circulaire gemaal te bouwen. Met de innovaties wil het waterschap leren voor de bouw van toekomstige bouwwerken.

Circulair

wordt het eerste circulaire gemaal van het waterschap: bij de bouw worden zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt en moet er zo weinig mogelijk vervuiling plaatsvinden. Hierbij wordt niet alleen naar materialen gekeken, maar naar de volledige keten: van ontwerp tot de bouw en exploitatie van het gebouw.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke en herbruikbare bronnen. Eindige bronnen worden zo efficiënt mogelijk toegepast. Gebruikte materialen worden bij een eventuele sloop weer hergebruikt.

Duurzaamheid

"Met de bouw van een circulair gemaal draagt Wetterskip Fryslân bij aan een duurzame wereld", zegt Annet van der Hoek, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. "Klimaatverandering heeft grote invloed op de taken van ons waterschap. Het zeewater staat steeds hoger en door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd."

(Advertentie)
(Advertentie)