Baggeren bij Heerenveen voor diepere vaarweg: 33.000 kubieke meter drek

27 nov 2020 - 15:34

De provincie is bezig om twaalf kilometer water naar Heerenveen toe uit te baggeren: van haven de Welle tot het Prinses Margrietkanaal. Dat is nodig om het water diep genoeg te houden voor de scheepvaart. Het werk duurt nog tot april 2021.

Baggerje op It Hearrenfean

Jan Dijkstra van aannemer Ippel Dredging vertelt dat er meer dan 33.000 kubieke meter slib uit de vaarweg wordt gehaald. "De vaarweg slibt met de jaren dicht. Voor de grote scheepvaart moet dat open blijven. Wij zijn bezig het slib weer uit het kanaal te halen."

Verslaggever Jantine Weidenaar met Jan Dijkstra

Foto: Provinsje Fryslân

Om te weten op welke plekken gebaggerd moet worden, is de vaarweg van tevoren helemaal ingemeten met een multibeam. "Dan kun je uiteindelijk de hele bodem zien. Op basis daarvan wordt een baggerplan gemaakt." Op dat baggerplan wordt exact aangegeven waar gebaggerd moet worden. Nadat het uit het water is gehaald, wordt de slib naar depots bij Warten en Langweer vervoerd. "Daar moet het tussen de één en twee jaar indrogen, en daarna wordt het weer als bouwstof gebruikt", zegt Dijkstra.

Niet alleen maar slib

Zo nu en dan wordt er niet alleen slib gebaggerd, maar komen er ook andere dingen naar boven. "In de eerste dagen hadden we al munitie in de bak zitten. Het waren een stuk of twintig patronen die bijelkaar lagen." Dijkstra vertelt dat de patronen waarschijnlijk door iemand in het water zijn gegooid. Op zo'n moment worden de werkzaamheden even stilgelegd, maar Dijkstra vertelt dat ze toen op een aantal kilometer verderop door zijn gegaan. "Op die plaats werd eerst onderzoek gedaan, maar op een gegeven moment kregen we van de opdrachtgever te horen dat de locatie weer was vrijgegeven, dat we weer verder konden."

Verslaggever Jantine Weidenaar in de stuurhut op het baggerschip

(Advertentie)
(Advertentie)