Provincie wil zonneparkplannen in buitengebieden voorleggen aan een 'zonnetafel'

25 nov 2020 - 21:33

Provincie Fryslân zal plannen voor zonneparken in het buitengebied voortaan bespreken aan een 'zonnetafel', een overleg van bestuurder van gemeente en provincie met energiecoöperaties en deskundige adviseurs, zoals een landschapsarchitect. De provincie zal de plannen toetsen aan de hand van verschillende criteria zoals de inpasbaarheid in het landschap, de grootte en het draagvlak. "Als aan die criteria wordt voldaan, kan het licht zomaar op groen komen te staan:, zei gedeputeerde Sietske Poepjes.

Foto: Shutterstock.com (Pfalzdrone)

Provinciale Staten hebben woensdag groen licht gegeven voor deze aanpak. Zonneparken op landbouwgrond blijven als het aan Provinciale Staten ligt wel 'uitzondering'. Gedeputeerde Poepjes ziet de panelen liever op daken van huizen of bedrijven of op stukjes grond die over zijn.

"We willen de energietransitie niet tegenwerken, maar we willen ons Friese landschap niet meer schenden dan nodig", zegt Poepjes daarover. De provincie heeft hiervoor een 'zonneladder' ontwikkeld. Daken van huizen en bedrijfsgebouwen staan bovenaan, landbouwgrond helemaal onderaan.

Gemeenten hebben niet het laatste woord

Verschillende Friese gemeenten reageerden eerder kritisch op de plannen van de provincie voor scherpere criteria voor zonneparken. Gemeenten als De Fryske Marren, Ooststellingwerf en Opsterland waren bang dat de provincie mogelijk plannen van energiecoöperaties waar al een tijd aan gewerkt wordt, tegen zal houden.

Die gemeenten zijn druk bezig met plannen om energieneutraal te worden en zitten niet te wachten op nieuwe regels die dat streven in de weg zit. Maar volgens Poepjes is dat zeker niet het uitgangspunt. "Wethouders of energiecoöperaties met plannen mogen me altijd bellen, maar de provincie heeft het laatst woord, want zo is het wettelijk geregeld."

Gedeputeerde Sietske Poepjes

(Advertentie)
(Advertentie)