Vogelgriep zorgt voor grote schade bij pluimveesector: "Er is geen klap aan"

21 nov 2020 - 13:03

Bij een pluimveebedrijf in Witmarsum worden 90.000 kippen geruimd nadat er vogelgriep vastgesteld is. Bedrijven in de omgeving hebben te maken met extra maatregelen en het virus doet de pluimveesector dan ook veel schade.

"Het gaat om een besmettelijke variant, die door vogels uit het oosten van Europa naar Nederland is meegebracht. Het zorgt voor veel ziekte en uitval in een stal en is heel besmettelijk, vandaar dat het bedrijf ook geruimd moet worden", zegt Rudi Buis van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bij de bedrijven in de omgeving wordt onderzoek gedaan om te kijken of het virus daar ook is. "In een straal van drie kilometer rond dit bedrijf liggen nog drie pluimveebedrijven. Deze worden bemonsterd en bekeken of het virus ook in de stallen zit."

Ministerie verwacht meer uitbraken

Het ministerie verwacht dat er komende tijd vaker uitbraken zullen zijn. "We hebben al een aantal vogelgriepgevallen gezien en het is nog relatief vroeg in het winterseizoen, veel trekvogels zijn nog niet in Nederland. Daarom is het van het grootste belang dat we de ophokplicht nog handhaven, dat we strenge hygiëneprotocollen hebben en snel ingrijpen om alles zoveel mogelijk te isoleren", zegt Buis.

Foto: Omrop Fryslân, Alle Faber

Rudi Buis

Dat er een uitbraak zou komen op een pluimveebedrijf in Fryslân, zat eraan te komen, zegt Piet Faber van de vakgroep pluimvee van de LTO. "We zitten in een periode waarin we al gezien hebben dat veel vogels in de natuur doodgaan door vogelgriep. Nu was het zover, weer een geval. Het weer werkt niet mee, het is damp weer of er is stuifregen. Uit onderzoek blijkt dat het virus in natte omstandigheden heel makkelijk overleeft."

Grote schade voor pluimveesector

Voor bedrijven in de omgeving gelden extra maatregelen. Zo is er een vervoersverbod voor dierenproducten voor bedrijven die in een straal van tien kilometer rond het Witmarsumer bedrijf liggen. Maar de schade is nog veel groter.

"Voor heel Nederland geldt dat de export naar landen buiten Europa stilligt, dat betekent dat vooral de export van goedkopere producten van een kip, die wel de waarde bepalen, helemaal stilligt, waardoor een enorme druk op de prijzen is", zegt Faber.

De schade zal bovendien voor een groot deel door de sector zelf betaald worden. "De schadevergoeding voor betrokken bedrijven worden betaald uit het Diergezondheidsfonds. Voor de eerste 40 miljoen staan we als sector zelf garant voor. Dus dat moeten we als sector ook nog betalen, terwijl de opbrengstprijzen onder druk staan. Dus al met al is er geen klap aan."

Piet Faber

(Advertentie)
(Advertentie)