Provincie en waterschap klaar voor derde fase verbetering waterkwaliteit

20 nov 2020 - 16:21

De provincie en het waterschap hebben de plannen klaar voor de verbetering van de waterkwaliteit in Fryslân tussen 2022 en 2027. De plannen vormen de derde fase van de Kader Richtlijn Water die in 2009 begonnen is. De bedoeling hiervan is om de waterkwaliteit in de provincie te verbeteren en te beschermen, het waterpeil te beheersen en de biodiversiteit in het landschap te verhogen. Ook worden de gebieden waar de maatregels in genomen worden beter toegankelijk voor vissen, bijvoorbeeld door de aanleg van vistrappen.

Provinsje en wetterskip klear

Volgens Otto van der Galiën, lid van het dagelijks bestuur van It Wetterskip, is er sinds 2009, toen de eerste maatregels genomen zijn al veel bereikt. Het water is veel schoner geworden en ook de biodiversiteit is flink toegenomen door een ander beheer van het landschap. Wel zijn er nog zorgen over de mineralen die in de grond zitten. De doelstelling om deze uit de grond te krijgen in 2027 zal niet gehaald worden.

Verslaggever Gerrit de Boer in gesprek met Otto van der Galiën

Otto van der Galiën - Foto: Omrop Fryslân, Gerrit de Boer

Voor de plannen vanaf 2022 is 54 miljoen euro beschikbaar. Een deel hiervan wordt gebruikt voor het opnieuw inrichten van het landschap. Een ander deel is bedoeld voor het onderhoud van de gebieden die sinds 2009 aangepakt zijn. Zonder dat onderhoud gaat al het werk dat gedaan is weer verloren. De plannen zoals die er voor de komende jaren bedacht zijn, worden in 2021 voorgelegd aan de burgers en andere belanghebbenden. De definitieve versie wordt komend jaar vastgelegd.

Yep Zeinstra, projectmanager Koningsdiep - Foto: Omrop Fryslân, Gerrit de Boer

Verslaggever Gerrit de Boer in gesprek met projectmanager Yep Zeinstra van de provincie

(Advertentie)
(Advertentie)