Ruim 12 miljoen euro subsidie voor uitbaggeren havens IJsselmeergebied

12 nov 2020 - 12:27

Het Watersportverbond heeft met succes gepleit voor 12,1 miljoen euro compensatie voor verenigingen die hun havens en vaargeulen moeten uitdiepen als gevolg van het vroegere lage waterpeil in het IJsselmeergebied. In juni 2018 is een flexibel peil ingesteld op het IJsselmeer om beter te kunnen inspelen op de ecologische omstandigheden en op de behoefte aan zoet water. Dit zorgt voor problemen bij een aantal havens.

Wettersportferiening Makkum, ien fan de dupearre havens oan de Iselmar - Foto: WV Makkum

Voorheen ging het lagere winterpeil pas in op 1 oktober. Sinds medio 2018 is dit vervroegd naar half augustus waardoor er midden in het vaarseizoen al een lagere waterstand kan zijn in het IJsselmeergebied en op de Randmeren. Voor sommige havens heeft dit tot gevolg dat de toegang te ondiep is om de eigen leden en passanten binnen te laten.

Compensatieregeling

Voor deze havens heeft het regioteam IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond samen met Hiswa-Recron gepleit voor een compensatieregeling bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie komt nu met een bedrag van 12.1 miljoen euro voor extra uitdieping van geulen en havenbekkens.

Twee fases

De 1e fase van 7 miljoen euro is inmiddels beschikbaar gesteld. Op een later moment volgt nog eens de resterende 5,1 miljoen.

Gedupeerde verenigingen met een eigen haven en aanloop geul kunnen een beroep doen op deze "tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid IJsselmeergebied". Dit kan via de website van de Rijksdienst ondernemend Nederland. Voorwaarde voor de eerste fase is dat baggerwerkzaamheden voor september 2025 uitgevoerd worden.

Jan Ybema van watersportorganisatie Hiswa Rekron

(Advertentie)
(Advertentie)