Greppelplasdras werkt nog niet goed genoeg, maar heeft wel toekomst

10 nov 2020 - 16:33

Greppelplasdras heeft nog niet een significant positief effect op de weidevogelstand. Dat schrijft Nature Today op basis van onderzoek van Wageningen University & Research, Sovon Vogelonderzoek en Altenburg en Wymenga. Toch is er ook positief nieuws, want onderzoekers denken dat er goede resultaten kunnen worden behaald met een kleine aanpassing van het plasdragebied.

Ljip yn de Warkumerwaard - Foto: Remco de Vries

Bij greppelplasdras zetten boeren een middengreppel van een perceel vol water, zodat er om dat stukje weide heen een natte zone ontstaat. Dit is goed voor weidevogels om hun kuikens groot te brengen, omdat er meer insecten te vinden zijn.

De methode is populair bij boeren, omdat het niet heel ingrijpend voor de bedrijfsvoering. Maar de methode heeft nog geen significant positief effect op het broedsucces van de kievit.

Overlevingskansen

Onderzoekers hebben het afgelopen seizoen meerdere percelen met en zonder greppelplasdras in de gaten gehouden. Dit deden ze in verschillende provincies, waaronder in Fryslân. De greppelplasdrassituatie had geen positieve invloed op de overlevingskansen van de kuikens, zo bleek uit het onderzoek. Er werden evenveel kuikens volwassen als in percelen zonder plasdras.

Zwaar gewas

Een goede verklaring hiervoor hebben de onderzoekers niet. Wel viel op dat de plantengroei in de percelen met plasdras zeer weelderig was. Dit 'zware gewas' is slecht toegankelijk voor de kuikens, waardoor ze lastig eten kunnen vinden.

Met deze kennis keken de onderzoekers nog eens naar de resultaten van de onderzochte gebieden. Hierbij zagen ze dat de gebieden met licht gewas in de plasdras in ieder geval meer weidevogels met kuikens hadden, dan de plasdrassen met zwaar gewas.

Aanbeveling

Om tot een beter resultaat te komen, doen de onderzoekers dan ook de aanbeveling aan beheerders om tot een echt geschikt habitat te komen: zorgen voor goede vegetatie, waar kuikens ook goed doorheen kunnen lopen. Het zwaardere gewas moet daar dan weer omheen groeien.

(Advertentie)
(Advertentie)