Rekenkamer: gebiedsteams Weststellingwerf zijn toe aan vernieuwing

05 nov 2020 - 21:31

Het beleid van de gebiedsteams in gemeente Weststellingwerf is na vijf jaar aan vernieuwing toe. Dat is de conclusie van de Rekenkamercommissie, die voor de gemeenteraad onderzoek deed naar het functioneren van de teams. Zo is het beleid toe aan een update en moeten er duidelijkere doelstellingen komen.

Het gemeentehuis van Weststellingwerf - Foto: Omrop Fryslân, Joris Kalma

Sinds 2015 voert de gemeente de maatschappelijke begeleiding, jeugdzorg en werk en inkomen uit voor de inwoners. Weststellingwerf schreef daarvoor eigen beleid en richtte zogenoemde gebiedsteams in Wolvega en Noordwolde op.

De Rekenkamercommissie, een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur haar geld goed besteedt en of het beleid werkt, onderzocht hoe deze twee teams functioneren.

In de praktijk blijken de gebiedsteams goed te werken: inwoners kunnen de teams goed vinden, de teams doen steeds meer aan het voorkomen van problemen en ze proberen de kosten van de zorg beperkt te houden. De inwoners zijn daarnaast tevreden over de mensen in de teams.

Ruimte voor verbetering

Volgens de commissie is er toch ruimte voor verbetering. Zo is het belangrijk dat het beleid van het sociaal domein geactualiseerd wordt en dat er meetbare doelen komen. Rapportages aan de raad kunnen dan goed zicht geven op de resultaten in het sociaal domein en de raad kan dan makkelijker controleren of het college het werk goed uitvoert.

Het college reageerde positief op het rapport en de aanbevelingen.

(Advertentie)
(Advertentie)