Fietspad Harlingen-Kimswerd opgeknapt: nieuw asfalt, maar ook bloemenbermen

05 nov 2020 - 07:04

Afgelopen zomer is het fietspad langs de Kimswerder- en Harlingerweg opgeknapt. Donderdag wordt het fietspad tussen Harlingen en Kimswerd officieel heropend door twee wethouders van de gemeenten Harlingen en Súdwest-Fryslân.

Foto: Súdwest-Fryslân

"Het asfalt was verouderd en er moest een nieuwe laag op," vertelt wethouder Harry Boon van Harlingen. "Dat hebben we met Súdwest-Fryslân gedaan, want het fietspad is voor de helft van Harlingen en voor de helft van Súdwest-Fryslân. Het is een belangrijke weg, ook deel van de doorgaande fietsverbinding naar Makkum toe. Er is ook veel werkverkeer van mensen uit de dorpen die bijvoorbeeld in Harlingen werken. En langs het pad is aan beide kanten een belangrijk weidevogelgebied, het Hegewiersterfjild, van Natuurmonumenten."

Biobermen

De gemeenten hebben ook rekening gehouden met de natuur in de plannen rondom de fietsverbinding. "Beide gemeenten zijn bezig met nieuwe vormen van bermbeheer. Bermen moeten meer biodivers worden. Dus we hebben hier de bermen verschraald, de grond armer gemaakt en ingezaaid met een bloem- en kruidenrijk mengsel. We zullen de bermen ook minder maaien, dat hoort bij deze vorm van bermbeheer. Des te vaker je maait, des te armer de soortenrijkdom."

Een grote heropening zal het donderdag echter niet worden. "Om 10.00 uur zal ik er samen met mijn collega Faber een klein moment van aandacht aan geven. Het zal in deze tijd niet groot zijn, maar we vinden het toch belangrijk om er even bij stil te staan."

Wethouder Harry Boon van Harlingne

(Advertentie)
(Advertentie)