FNP: Fries niet in grondwet, maar in Statuut

03 nov 2020 - 14:20

De positie van het Fries moet geregeld worden in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Met dat voorstel komt de Statenfractie van de FNP. Sommige partijen komen in aanloop naar de verkiezingen met het voorstel om het Fries in de Grondwet te verankeren, maar, zegt de FNP: "Het Statuut is de hoogste wet van ons land, staat boven de Nederlandse Grondwet en is makkelijker aan te passen."

Foto: ANP

Twee jaar geleden heeft de regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een voorstel ingetrokken om het Fries in de Grondwet te regelen. De FNP merkt dat sommige partijen in Den Haag het daar niet mee eens zijn. Daarom wil de partij het nu op een andere manier regelen.

Ook Papiaments en Engels

"Het Statuut is niet zo bekend, maar het is de allerhoogste wettelijke regeling van ons Koninkrijk en gaat als norm boven de Grondwet", zegt fractievoorzitter Sijbe Knol. "Met een aanpassing van het Statuut zouden in één keer naast het Fries ook de talen van de Antillen, het Papiaments en Engels, opgenomen kunnen worden. Dat dat niet gebeurde, was een kritiekpunt bij de voorgestelde Grondwetswijziging van 2010. We vragen het provinciebestuur om aan de slag te gaan met ons voorstel en daarvoor ook contact op te nemen met de regeringen in Curaçao, Aruba en Sint Maarten."

Om een wijziging in de Grondwet door te voeren, moet er een tweederdemeerderheid zijn in de Eerste én Tweede kamer. De procedure van het Statuut is veel minder lastig, zegt de FNP: een gewone meerderheid in beide Kamers en meerderheden in de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

'Geen behoefte'

De politiek en het bestuur van de provincie Fryslân hebben eerder al uitgesproken dat het Fries opgenomen moet worden in de Grondwet. De regering Rutte-III heeft dat voorstel twee jaar geleden ingetrokken, omdat er geen 'dringend maatschappelijke behoefte en voldoende constitutionele rijpheid' zou zijn. De FNP is het daar niet mee eens en wil nu dat de provincie er opnieuw werk van maakt.

(Advertentie)
(Advertentie)