'Huisarchief' van Jelsumer Dekema State geeft geheimen prijs in 'biografie'

02 nov 2020 - 11:38

Verspreid over Fryslân zijn vele buitenplaatsen te vinden. Eén daarvan is Dekema State in Jelsum, waar hoogleraar Yme Kuiper, met Sjoerd Cuperus, een boek over schreef. 'De biografie van een landgoed' telt 700 pagina's en gaat over de rijke geschiedenis van het slot die teruggaat tot de late middeleeuwen.

Foto: Bornmeer

Het boek is gemaakt in opdracht van de Stichting Dekema State die de state in 1996 kocht. Cuperus heeft er eerst vijf jaar aan gewerkt, tot zijn dood in 2015. Toen vroeg het bestuur of Yme Kuiper het boek afmaken wilde. Daar is hij ook nog zo'n vijf jaar mee bezig geweest.

"Het is zo'n dik boek geworden omdat er heel veel te vertellen was omdat er een groot huisarchief bewaard is gebleven en ik wilde al die mooie dingen niet laten liggen", vertelt Yme Kuiper. "Daardoor zijn er talloze nieuwe zaken ontdekt en is het een aanvulling op wat al bekend was."

Vooral ook de relatie met het dorp en het landschap komen uitgebreid aan de orde. "Het gaat niet alleen om het huis en zijn bewoners, maar ook om de bijbehorende landerijen. Veel dorpsbewoners hadden te maken met Dekema State, ze huurden er grond of ze waren er in dienst."

Het boek bevat vele verhalen, over de verschillende families die er hebben gewoond en ook over de relatie met de stadhouders. "Stadhouder Willem Frederik bezocht regelmatig Dekema State, want de eigenaar had een stoeterij en hij was een liefhebber van paarden."

Yme Kuiper

Het televisieprogramma Bûtenpleats gaat over Friese states.

(Advertentie)
(Advertentie)