Provincie: Middelbare scholen geven meer uren Friese les

30 okt 2020 - 16:32

Zeventien scholen in Fryslân hebben het afgelopen jaar meer uren Friese les gegeven dan het jaar daarvoor. Het gaat om scholen in het voortgezet onderwijs en mbo-scholen. Ze maken gebruik van een subsidiepakket dat de provincie met ruim 140.000 euro heeft verhoogd. Scholen konden aanspraak maken op geld uit dat pakket om meer Fries te geven.

Foto: Omrop Fryslân

De scholen huren er bijvoorbeeld leraren van in of kopen lesmethoden in. Ze zorgen er met het geld voor dat het Fries de leerlingen meer aanspreekt. "In totaal ging het in 2019-2020 om 127,5 extra lesuren per week", zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. Dat komt bovenop het aantal uren Fries dat er gewoonlijk al wordt gegeven. Het betekent bijvoorbeeld dat het Fries aantrekkelijker wordt gemaakt, maar ook dat het niveau van het Fries omhoog gaat, zo denkt de gedeputeerde.

"Het gaat dan bijvoorbeeld om de spelling. Er wordt nu meer met literatuur gedaan, zoals boeken speciaal voor jongeren. Dat is een groot verschil met hoe het bijvoorbeeld in de jaren 80 ging", legt Poepjes uit. "Kinderen lezen absoluut nog wel. Natuurlijk minder door de opkomst van nieuwe media, maar kijk alleen maar naar het succes van de Harry Potter-boeken."

In september was er een speciaal webinar tussen de provincie en alle schoolkoepels. "Zij geven aan dat ze nu meer met het Fries doen en het niveau omhoog is gegaan", aldus Poepjes. Er zijn echter ook scholen bij, waar het Fries al op een hoog niveau zat. Die scholen hadden de regeling niet nodig. Er zijn volgens Poepjes steeds minder scholen die zeggen dat ze geen tijd hebben voor het Fries.

Gedeputeerde Sietske Poepjes over het Fries op school

Trefwoorden: 
fries subsidie taal
(Advertentie)
(Advertentie)