Den Haag praat over containerramp: "Hierna moeten er besluiten vallen"

28 okt 2020 - 08:20

Politiek Den Haag praat woensdag (weer) over de konternerramp met de MSC Zoe. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat houdt een rondetafelgesprek over de uitkomsten van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de ramp in januari 2019. Verslaggever Remco de Vries volgt het dossier voor Omrop Fryslân.

De MSC Zoe nei it ferliezen fan hûnderten konteners - Foto: ANP

Zo'n rondetafelgesprek, wat houdt dat precies in?

"Het is een technische briefing. En het gaat daarbij dus vooral over de aanbevelingen en conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad. De Kamerleden in de commissie kunnen de Onderzoeksraad daar woensdag vragen over stellen. Uit die vragen kun je vaak ook al iets afleiden wat de Kamerleden ervan vinden. Niet alleen de Onderzoeksraad zit erbij, maar ook deskundigen van maritiem onderzoeksinstituut MARIN, een vertegenwoordiger van de Waddeneilanden en de Waddenvereniging."

Wat doen de Kamerleden met de informatie die ze krijgen?

"Het is voornamelijk om informatie in te winnen voor het debat dat ze hierover voeren met de minister. Want wil je een debat voeren over deze best wel ingewikkelde zaak, dan moet je wel scherp hebben wat je kunt en moet doen. Daarvoor liggen er nu dus al een aantal aanbevelingen op tafel. En wat de Onderzoeksraad zegt en schrijft, dat telt behoorlijk in Den Haag. Zowel bij de minister als bij de Kamerleden."

Wat zijn die aanbevelingen van de Onderzoeksraad?

"Een van de belangrijkste zaken is dat er in samenwerking met Duitsland en Denemarken een voorstel moet gaan naar het internationale orgaan voor scheepverkeer. Dat gaat dan over de grote containerschepen, want uit onderzoek blijkt dat die helemaal niet veilig zijn. Die schepen worden steeds groter, maar de voorzieningen om containers aan boord te houden, groeien niet mee.

Een andere conclusie is dat de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden gevaarlijker is dan de noordelijke, omdat die zuidelijke route ondieper is. Daarom zou er bijvoorbeeld een stelsel moeten dat het scheepverkeer begeleidt. Er zijn allerlei maatregelen die je kunt treffen, maar vergt tijd, want het internationale overleg gaat niet zo hard."

Zijn er dan ook aanbevelingen die wel snel kunnen?

"Ja, een daarvan heeft de minister deze week al aangenomen. De Kustwacht geeft normaal gesproken advies om niet over de zuidelijke route te varen bij slecht weer. De drempel om dat advies te geven wordt nu verlaagd. En het advies geldt binnenkort ook voor kleinere schepen, want onderzoek heeft aangetoond dat slechte weersomstandigheden ook voor kleinere schepen flink gevaarlijk worden."

De politiek heeft al vaker over de containerramp gesproken. Wanneer vallen er besluiten?

"Nog niet alle onderzoeken zijn klaar, maar na dit rondetafelgesprek komt er een debat. Daarin moeten echt besluiten worden genomen. Dan moet er echt een duidelijk tijdspad liggen om de vaarroute veiliger te maken. De Waddenvereniging heeft al zo'n voorstel gedaan voor een langjarig programma. Die stappen kosten wel tijd. Bovendien lopen er nog onderzoeken naar kleinere containerschepen en naar hoeveel vervuiling de MSC Zoe precies heeft veroorzaakt. Dat moet dus nog een beter inzicht geven in de risico's voor milieu en natuur."

De MSC Zoe is een van de grootste containerschepen van de wereld. In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het 342 containers boven de Waddeneilanden. Meer nieuws daarover kun je vinden op onze dossierpagina.

(Advertentie)
(Advertentie)