Partij voor de Dieren-pionier Rinie van der Zanden neemt afscheid van Staten

21 okt 2020 - 19:11

Rinie van der Zanden van de fractie Partij voor de Dieren heeft woensdag afscheid genomen van de Provinciale Staten. Daar kwam ze afgelopen jaren consequent op voor de belangen van natuur en dier, "want die kunnen niet voor zichzelf opkomen".

Foto: Partij voor de Dieren

Na vijf jaar provinciale politiek vindt Rinie van der Zanden (71) het tijd om het wat rustiger aan te doen. "Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als de afgelopen vijf jaar en ik wil graag wat meer tijd hebben voor mijn moestuin en mijn kleinkinderen."

Ze heeft nog wel een advies voor het provinciaal bestuur van Fryslân: dat zou wat meer moeten luisteren naar de biologisch-dynamische boeren en wat minder naar boerenorganisatie LTO.

In de Staten was mevrouw Van der Zanden in elk geval een erg gerespecteerd en hard werkend Statenlid. Ook op haar laatste Statenvergadering kwam ze met inhoudelijke bijdrages over uiteenlopende onderwerpen als waterkwaliteit, mobiliteit en het Friese fietsbeleid.

Snelvaren is schadelijk

De afgelopen jaren kwam ze in de Staten vaak aan het woord over onderwerpen als de muizenplaag, het vergassen van ganzen, intensieve veehouderij en het snelvaren op de Burgemer Mar. De proef met het snelvaren op dit meer vindt mevrouw Van der Zanden 'buitengewoon onverstandig'. Ze begrijpt daarom ook niets van de intentie van Gedeputeerde Staten om te onderzoeken of de proef ook na een kritische uitspraak van de rechter door te zetten is. "Dat snelvaren is enorm schadelijk voor de roerdomp. Maar wie spreekt er voor de roerdomp? Daarvoor ben ik in de politiek gegaan."

Koe bedanken voor haar diensten

Het provinciaal bestuur zou meer in gesprek moeten gaan met de biologisch-dynamische boeren in Fryslân, is mevrouw Van der Zanden van mening. "Die gaan respectvol om met bodem, natuur en dieren. Ze bedanken een koe ook voor hun bijdrage als een koe weggaat. Zo hoort het ook. Een koe is een levend wezen en geen productiemiddel."

Minder bestrijdingsmiddelen

Van der Zanden heeft zich in de Friese politiek erg ingespannen voor landbouw met minder bestrijdingsmiddelen en meer kruidenrijke weides. De afgelopen jaren ging er volgens haar veel mis in de Friese landbouw, vooral toen het melkquotum af werd geschaft en veel melkveehouders uitbreidden en daardoor te veel mest produceerden.

Daar heb je weer zo'n gesubsidieerde rand.

Rinie van der Zanden over bouwland met randen vol bloemen en kruiden, waar ze ook blij mee is

Maar ze ziet ook hoopvolle tekens. De Partij voor de Dieren krijgt in de Staten regelmatig steun van andere partijen en ook in de landbouw ziet ze positieve ontwikkelingen, zoals meer weides en bouwgrond met kruidenrijke randen. "Ik ben daar blij mee, maar denk ook wel eens, daar heb je weer een gesubsidieerde rand. Als het om het geld gaat, komt de motivatie natuurlijk niet van binnenuit."

Waar het gaat om de milieuregels pleit mevrouw Van der Zanden voor meer controle en handhaving. "Daar zijn te weinig mensen en middelen voor, terwijl het wel erg belangrijk is, bijvoorbeeld waar het gaat om bestrijdingsmiddelen. Voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terecht komen is altijd beter dan achteraf repareren."

Menno Brouwer is opvolger

In de Provinciale Staten wordt Rinie van der Zanden volgende maand opgevolgd door Menno Brouwer. Van der Zanden blijft actief als adviseur van het provinciaal bestuur van haar partij.

Luister naar Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren

(Advertentie)
(Advertentie)