Dorpen Weststellingwerf meepraten over woningbouw: "De nood is hoog"

21 okt 2020 - 07:04

De dorpen in Weststellingwerf willen meepraten over woningbouw, maar hebben het gevoel dat die ruimte er nu niet is. Ze hebben zorgen over de nieuwbouw die er nu bijkomt in de Lindewijk in Wolvega, dat zou een bedreiging zijn voor de mogelijkheden in de dorpen. Oppositiepartijen vinden dat de dorpen gehoord moeten worden, collegepartij VVD vindt de zorgen onterecht.

Het gemeentehuis van Weststellingwerf - Foto: Lourens Looijenga

Ook in Weststellingwerf is krimp een probleem dat steeds groter wordt. Inwoners willen in de dorpen blijven wonen, maar trekken noodzakelijkerwijs weg. Volgens voorzitter Henk Haspers van plaatselijk belang De Eendracht in Nijeholtpade zijn er geen geschikte huizen. Voor jongeren zijn er geen betaalbare starterswoningen en voor de ouderen geen aangepaste woningen. "Dat vinden we een ongewenste ontwikkeling voor de leefbaarheid in onze dorpen. De nood is hoog."

Niet gesproken met dorpen

Jaspers wees er dinsdagavond bij een commissievergadering op dat de dorpen op slot gaan, als er een paar honderd huizen bij worden gebouwd in de Lindewijk in Wolvega. Met de dorpen is daar ook niet over gesproken. "Betrek ons bij dit soort belangrijke trajecten, het kan nog steeds. Geef concreet aan wat er in de dorpen mogelijk is."

Uit naam van 21 dorpen vroeg Jaspers het college om te onderzoeken waar behoefte aan is in de dorpen. De partijen Blijf Stellingwarfs en Weststellingwerfs Belang steunden dat pleidooi. Gaby Thijssen van GroenLinks vroeg om dertig woningen in de Lindewijk voorlopig niet te bouwen, in afwachting van een onderzoek. En D66 betwijfelde of al die nieuwe huizen in Wolvega wel nodig zijn: "We krijgen te maken met krimp en een daling van het aantal huishoudens na 2030. Dorpen moeten de kans krijgen jonge gezinnen te huisvesten."

VVD: juist groei in vraag

VVD-fractievoorzitter Richard Bos ziet juist een groeiende vraag naar huizen. Hij, en ook het raadslid Marlène Postma, zeiden dat de dorpen niet op slot zitten. De grootste oppositiepartij, SDW, wil de beschikbare woningen gelijkwaardig verdelen over de gemeente. Ze zijn ook bang dat er door de bouw in de Lindewijk niets overblijft voor de dorpen. Er moet overleg komen, zegt SDW.

Coalitiepartij CDA vindt niet dat de dorpen over de Lindewijk mee zouden moeten praten. Wethouder Henneke Zonderland wil de dorpen wel volgend jaar betrekken bij het maken van een nieuwe woonvisie, maar dan is het besluit over de Lindewijk al genomen. "Het volledige contigent gaat niet op aan de Lindewijk. Maar we hebben daar bouwgrond en in de kleine dorpen niet."

Van de huizen die in de eerste fase zijn gebouwd in de Lindewijk zijn nu nog veertig, vooral grotere kavels, over. De wethouder wil in de wijk ook ruimte maken voor ouderen en starters. "Denk aan hofjes."

(Advertentie)
(Advertentie)