Rijk steekt 100 miljoen euro in aanpak veenweidegebied

19 okt 2020 - 10:32

Het Rijk stelt 100 miljoen euro in de aanpak van het veenweidegebied. Het ministerie van Landbouw wil samen met de provincies, landbouw- en natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten op zoek naar oplossingen tegen bodemdaling, het verlies aan biodiversiteit en de uitstoot van CO2.

Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

De steun van de regering is beschikbaar gesteld in het kader van het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat de landbouw zich moet inzetten om in 2030 een CO2-reductie van 3,5 megaton voor elkaar te krijgen. Later moet daar nog eens 6 megaton bij. Door de aanpak van de veenweidegebieden zou al een reductie van 1 megaton mogelijk moeten zijn in 2030.

Volgens de overheid vragen de verschillende provincies ook om eigen oplossingen. Het gaat niet enkel om Fryslân, maar ook om Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht. In juli heeft minister Carola Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer al een eerste reeks maatregelen bekendgemaakt.

Waterpeil

De waterstand wordt kunstmatig laag gehouden in de veenweidegebieden. Dat heeft meerdere gevolgen. Het veen klinkt in en daardoor zakt de bodem. Het veen oxideert en dat zorgt ook voor meer uitstoot van broeikasgassen.

Een hoger grondwaterpeil levert echter wel weer andere problemen op, met name voor boeren. Want op natte grond zakken machines en vee weg en is er minder opbrengst van gras.

(Advertentie)
(Advertentie)