Minderheidstalen op de agenda in Europa: "Nederland moet aan de bak"

15 okt 2020 - 07:53

Het heeft zo'n vijf jaar geduurd, maar het Europees Parlement behandelt nu dan toch het Minority Safepack. Dat burgerinitiatief moet kleinere talen, zoals het Fries, op de agenda krijgen. De Ried fan de Fryske Beweging heeft eraan meegwerkt. Want ook al zijn er nu ook wetten en handvesten, het kan nog een stuk beter, vinden ze.

Minority Safepack - Foto: FUEN

"Er moet veel gebeuren", zegt Pier Bergsma van de Ried fan de Fryske Beweging. "Iedereen denkt dat het wel wat meevalt met het Fries, maar dat is dus niet zo. Er gebeuren veel goede dingen - denk aan de Omrop en aan het onderwijs - maar het Fries gaat wel achteruit. Er is versterking nodig, daar ben ik van overtuigd."

Zichtbaarheid moet groter

Het stuk van 74 pagina's van de Federal Union of European Nationalities wordt donderdag aangeboden aan het Europees Parlement. Het gaat onder andere over kleine talen in de media, maar ook in de rechtbanken en het onderwijs. Bergsma: "Er zijn landen die er slechter voorstaan dan Nederland, maar ook hier moet nog veel gebeuren. Een voorbeeld: als je in het gemeentehuis komt in Leeuwarden, dan zie je eigenlijk geen Fries. Als je in de rechtbank komt op het Zaailand ook bijna niet. Als je zo'n kleine taal serieus wilt nemen, dan moet de zichtbaarheid veel groter worden."

Donderdag wordt het stuk dus besproken, maar dat is niet voldoende. "Ik hoop ook dat het iets oplevert, natuurlijk. Wat worden de concrete stappen die de natiestaten nemen om er iets aan te doen? Nederland moet aan de bak om ook het Fries als minderheidstaal te versterken."

We hebben zo'n vijftig miljoen mensen die een minderheidstaal spreken, dat is alleen maar een versterking van de Unie.

Pier Bergsma van de Ried fan de Fryske Beweging

Dat is niet alleen in het belang van het Fries en andere kleinere talen, maar ook van Europa zelf, zegt Bergsma. "We hebben in Europa een grote diversiteit, dat is ook een van de sterke punten van Europa. We hebben zo'n vijftig miljoen mensen die een minderheidstaal spreken, dat is alleen maar een versterking van de Unie. Daarvan ben ik overtuigd."

Pier Bergsma

(Advertentie)
(Advertentie)