Moai fuort

Stjoer ús dyn momint!

    Wat belibbesto dizze simmer yn eigen provinsje? Wy wolle it witte! Stjoer dyn 'Wat binne wy moai fuort net?' momint as filmke yn fia in DM op Instagram en wy meitsje der wat moais fan.

    (Advertinsje)