Nim kontakt op

Wolst wat mei ús diele dat we echt net misse meie? Jou dan hjirûnder oan wêrom'tst kontakt mei ús sikest.

Kontaktgegevens

Besykadres Suderkrúswei 2
8938 AP Ljouwert

Postadres Postbus 7600
8903 JP Ljouwert

Telefoannûmers 058 - 2997799

E-mailadressen redaksje@omropfryslan.nl
resepsje@omropfryslan.nl