Fêste Keamerkommisje foar Definsje op wurkbesite by F-35 | via Omrop Fryslân