Dea Van Seggeren grutte skrik foar de omjouwing | via Omrop Fryslân