Den Haach sjocht nei helberheid plan 'Holwert oan See' | via Omrop Fryslân