Skilderijen Ids Wiersma 'skjin' werom yn Winaam | via Omrop Fryslân