Reportaazje fan de wurksumheden oan de tsjerke fan Hegebeintum | via Omrop Fryslân