Fisk fange kinne se wol, no noch de jeugd binnenangelje | via Omrop Fryslân