Greonterp earet eardere ynwenner skriuwer Gerard Reve | via Omrop Fryslân