Jorwert - "Faam"

"FAAM" is in jongerein-iepenloftspul fan Yn Waar & Wyn. It stik is basearre op de Ingelske bestseller "Queen Bees & Wannabes". It fertelt it ferhaal fan in 'tiener'-famke, dy't nei in ferhuzing op in nije skoalle komt. Op de earste skoaldagen docht elkenien hiel aardich en se hat al gau freondinnen. Mar al gau blykt dat dizze 'freondinnen' hiel oars tinke oer harren 'freonskip'. "FAAM" lit sjen dat froulju ûnderling faak noch folle gemiener wêze kinne as jonges.

Spyldata

  • Freed 13 maaie (premjêre)
  • Sneon 14 maaie
  • Snein 15 maaie
  • Freed 20 maaie
  • Sneon 21 maaie

Mear ynformaasje oer "FAAM" is te finen op harren webside. Of lês de resinsje fan de Ljouwerter Krante.  

(Advertinsje)