Der binne noch gjin publikaasjes ferskynd
Klazina Hofstee

Klazina Hofstee

Programmamakker

Klazina Hofstee

Klazina Hofstee

Programmamakker

Klazina Hofstee is redakteur en programmamakker by Omrop Fryslân. Se wurket ûnder oare oan it programma HEA!