Hjerstswalker
Weromsjen

Hjerstswalker

5 desimber 2022 17:15 - 17:30

Kuierje oer njoggentûzen jier âlde planten en it lûd fan kraanfûgels dy't op de betide moarn út it fean wei sykje nei fretten yn de ikkers rûnom yn en om it Fochtelerfean. It Fochtelerfean op de grins mei Drinthe is noch in relatyf grut gebiet dêr't eins net hiel goed mei giet troch ûnder oare de útdrûging. Kraanfûgels en see-earnen dizze spektakulêre fûgels komme ek moai yn byld foarby.