Hjerstswalker
Weromsjen

Hjerstswalker

21 novimber 17:15 - 17:30

Yn de fjirde ôflevering binne we mei de hjerstswalker op Skylge. Wer en wyn hawwe grutte ynfloeden op Waadeilannen en dat binne dan ek de ynfloeden dy 't dêr benammen yn de hjerst en winter oanwêzich binne.