HEA!
Weromsjen

HEA!

31 maaie 17:15 - 17:30

De hiele winter ha se der oan boud: in groep fan 15 kollega's en maten makke elk in minibike, in motorke op miniformaat. No is it tiid om sjen te litten wat se makke ha en wat se der mei kinne. Yn Easterein is in racedei organisearre mei in echt sirkwy.  Apekoai foar folwoeksenen. Dat is neffens de parkoersbouwer de Survivalrun fan De Knipe. 4500 dielnimmers sille oer fjouwer dagen drave, klimme, klauterje en troch de drek baggerje.