Fan binnenút
Foarútsjen

Fan binnenút

3 april 17:15 - 17:30

Yn dizze rige stapt Miranda Werkman achter yn de plysjeauto. Reinoud en Kagor sprekke bern oan nei in melding en Kagor moat flatbewenners warskôgje oars wurde se derút set. Efkes letter komt der op en nij in melding oer bern.