De Oertocht
Weromsjen

De Oertocht

4 septimber 17:15 - 17:30

Yn de Oertocht de syktocht nei in duorsume takomst fan it ferfier en libben op Skiermûntseach en it Amelân. Wagenborg is ta oan nije skepen en is yn maart fan dit jier in wike lang yn petear west my harren klanten oer de ferfierswinsken. Hjoed folgje wy Britta Kooiker-Boersma, de nije soarchmanager fan de Stelp dy't op útnûging fan de rederij ek nei de brainstormwike giet.