Dit jier barst de striid ûnder de skûtsjes wer los en dat wurdt troch Omrop Fryslân wer as fan âlds live yn byld brocht.

SKS
Dit jier is it kampioenskip fan de SKS wer live te folgjen op telefyzje. Skûtsjesyldeskundige Eelke Dykstra levert mei ferskate analisten rjochtstreeks en yntegraal kommentaar by de bylden. Foar en nei de wedstriid is der in foar- en neibeskôging op lokaasje mei presintator Arjen de Boer en de analist. Under oaren sylcoach Roelof Bouwmeester en skipper Geale Tadema meitsje harren opwachting.

It ferslach op radio bliuwt yn fertroude hannen fan skûtsjekenner Gjalt de Jong en Omrop Fryslân ferslachjouster Geartsje de Vries. It skûtsjesilen is live te hearren en te sjen by Omrop Fryslân fan sneon 5 augustus oant en mei freed 18 augustus, fan 13.45 oere ôf.

IFKS
De IFKS is in bysûnder kampioenskip, dêr 't by it grutte publyk miskien somtiden noch wol wat ûnbekendheid oer hearsket. Presintator Andor Faber sil dit jier dêrom op syk nei de ferhalen efter de IFKS. Wat makket dizze klasse eigen? Wa sile der yn mei? En wêrom dogge se dat eins? Alle dagen te sjen op telefyzje by Omrop Fryslân.

Ek by de IFKS dogge Gjalt de Jong en Geartsje de Vries live ferslach op radio. It IFKS is fan sneon 19 augustus oant en mei sneon 26 augustus te folgjen by Omrop Fryslân.

Skûtsjepool
Wa sil dit jier it skûtsjesilen winne? De echte leafhawwer docht mei oan de skûtsjepool. Foarsis hokker skipper dy dei de winst pakt en meitsje kâns op in unyk sylarranzjemint foar 2 persoanen troch de Alde Feanen by Earnewâld, op de slotdei fan Simmer yn Fryslân. Trûbadoer Piter Wilkens giet mei oan boat. De winnersdei is op snein 3 septimber live te folgjen fia radio en telefyzje by Omrop Fryslân.

De dei nei de wedstriid wurdt yn it radioprogramma Goeiemiddei! tusken 13.00 en 14.00 oere de deiwinner, mei de goede foarsizzingen fan it skûtsje dat as earste oer de finish gien is, bekend makke. Hasto oan it ein fan de SKS en IFKS de beste foarsizzingen dien oer de hiele perioade, dan makkest neist it sylarranzjement ek nochris kâns op de skûtsjebokaal.

Meidwaan oan de skûtsjepool? Dat kin hjir!