Galema oer Rede fan Fryslân minister Schouten: "Jou ús no perspektyf"

Hoe sjocht de takomst fan de Fryske lânbou derút? Dêroer hie minister Carola Schouten it tongersdei yn har Rede fan Fryslân op útnûging fan kommissaris fan de Kening Brok. Schouten hie it benammen oer it belang fan gearwurking tusken ryk en de regio. Omrop Fryslân-ferslachjouwer Gerrit de Boer frege oan Hendrik Galema (foarsitter organisaasje AJF foar jonge boeren), Trienke Elshof (LTO) en deputearre Klaas Fokkinga wat sy derfan fûnen.
Sjoch hjirûnder nei de reaksje fan Hendrik Galema:
Reaksje Hendrik Galema
Sjoch hjirûnder nei de reaksje fan Trienke Elshof:
Reaksje Trynke Elshof
Sjoch hjirûnder nei de reaksje fan deputearre Klaas Fokkinga:
Reaksje Klaas Fokkinga