Harnzer haven-ûndernimmers oer kriminaliteit: "Moeilijk om erachter te komen"

De havens yn it Noarden fan Nederlân, wêrûnder ek dy fan Harns, binne oantreklik foar de organisearre kriminaliteit. Dat blykt út ûndersyk fan Pro Facto, yn opdracht fan it Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. "Dat kan bijna niet anders. Ik denk dat er in elke haven dingen gebeuren die niet altijd zichtbaar zijn.", seit Sander Alberda fan Nesta Shipping.
Sander Alberda fan Nesta Shipping:
Sander Alberda
"Buiten de gewone uren om zie je echt wel eens auto's bewegingen maken of vrachtwagens heen en weer rijden waarvan je denkt dat ze hier niks of heel weinig te zoeken", seit Alberda. As de dat sjogge, dan kinne se gau yn kontakt komme mei de maresjaussee, "We hebben een nummer dat we 24 uur per dag kunnen bellen. Dan geven we door wat we gezien hebben en dan gaan zij daar mee aan het werk. Ik denk dat we een keer of drie per jaar we zo'n belletje doen."

Ofslute

Neffens Alberda soene je in diel fan it probleem oplosse kinne troch parten fan de haven ôf te sluten. "In principe zijn alle kades in Harlingen openbaar, dus vrij toegankelijk voor iedereen. Ze worden alleen afgesloten als er laad- of los-activiteiten zijn. Dan is alles dicht. Dan wordt het een veiligheidszone. Zodra die werkzaamheden zijn afgerond zijn de hekken weer open en kan iedereen weer vrij rondrijden."
"Ik ben ook een echte Harlinger en ik wil graag mijn rondje blijven lopen en fietsen door de haven. Maar heel reëel gezien is dat niet meer van deze tijd", seit Alberda.

Gearwurking

Kollega-ûndernimmer Paul Pot, direkteur fan Port of Harlingen, werkent it probleem. "Dat heb je natuurlijk altijd, alleen is het moeilijk om erachter te komen wat er precies gebeurt", seit Pot.
Dêrfoar is neffens Pot gearwurking nedich. "Als je met elkaar goed samenwerkt, ook met het bedrijfsleven die signaleren ook wel eens het een en ander in het havengebied. Dan heb je redelijk zicht op wat er speelt. We proberen natuurlijk met die openbare kades wel te kijken of we het veiliger en meer waterdicht kunnen krijgen. Maar dat is nog even toekomstmuziek."
Oer it algemien is Pot net ûntefreden oer it rapport. "Ik denk dat Harlingen er in het rapport nog niet eens zo slecht vanaf komt. Je ziet echt dat er door die samenwerking wat meer zicht krijgen op die situatie. Zeker als je mensen gaat trainen en de fysieke barrières gaat invullen, meer havengebieden afsluiten, dat je dan meer grip krijgt op de situatie", sa seit Pot.
Paul Pot fan Port of Harlingen:
Paul Pot