Klassisdûmny Beekman ropt tsjerken op foarsichtich te bliuwen

Tsjerken moatte wer mei strangere coronamaatregels rekken hâlde, mar dochs lykje tsjerken der noch aardich fan ôf te kommen. Dêr't yn oare gebouwen maksimaal 30 minsken byinoar komme meie, is dat yn tsjerken noch 100. Klassisdûmny Wim Beekman fan Koudum snapt wol dat der oaren mei jaloerskens nei sjogge, mar seit ek mei klam dat der foarsichtich dien wurdt.
De PKN-tsjerke fan Sleat oan de Heerenwal © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Klassisdûmny Beekman seit dat er goed harke hat nei de oerheid en de advizen dy't der jûn binne. "De kerkdiensten mogen doorgaan zoals op dit moment gaat. Dat is nu goed geregeld, maar we hebben ook gekeken naar alle andere bijeenkomsten. Daar vragen we zoveel mogelijk om activiteiten uit te stellen of digitaal te doen. En als dat echt niet kan, dan maximaal dertig mensen binnen en veertig mensen buiten."

"Ik snap de kritiek"

By oare ynstânsjes wei is der wol krityk op it feit dat de tsjerken krekt wat mear meie. "Ik kan me best voorstellen dat andere organisaties er met jaloezie naar kijken. Ik kan alleen zeggen dat wij er blij mee zijn en dat we zorgvuldig blijven doen. Wij halen ook geen mensen bij elkaar als het niet verantwoord is. We hebben immers ook veel oudere kwetsbare mensen. Maar de kritiek van bijvoorbeeld theaters en bioscopen kan ik me voorstellen, want daar zullen ze het ongetwijfeld ook goed geregeld hebben."
It is ek mar krekt hoe't it fierder rint, tinkt Beekman. "Het zou best kunnen dat er later weer kerken dicht moeten. Niemand weet hoe het virus zich ontwikkelt. Wij luisteren naar de overheid en als men zegt dat het niet verantwoord is, dan conformeren de kerken zich daar aan."

Sjonge: doch it net

Wol seit Beekman mei klam dat sjonge yn de tsjerke noch net tûk is. "Het advies om niet te zingen is verstandig, dus ook van mij de oproep: zing niet. Althans, geen gemeentezang. Als je drie zangers met genoeg afstand laat zingen, dat kan. Maar de rest niet. En we adviseren sowieso om het niet te doen in een Veiligheidsregio die als zorgelijk of ernstig te boek staat wat het coronavirus betreft."
Earder lei dat noch krekt wat oars, jout Beekman oan. "De Werkgroep Zingen in de Kerk heeft eerder nageplozen wat verantwoord is met de verplaatsing van luchtdeeltjes in de kerk. Daarmee zijn ook richtlijnen opgesteld. Ons advies is nu gelijk als die van de werkgroep. Eerder was het advies dat je wel kon zingen in kerken die groot genoeg zijn en genoeg ventilatie hebben, maar vanwege het oplopende aantal besmettingen geven we nu het advies ook dat niet te doen. Laat het zingen met de gemeente achterwege."
PKN-klassisdûmny Wim Beekman fan Koudum