FIDEO: Liander stekt dit jier allinnich al 100 miljoen yn Frysk net

It grutste part fan de ferdielstasjons foar elektrisiteit yn Fryslân wurdt de kommende tiid oanpakt. De kapasiteit wurdt flink útwreide. Dat is nedich om ekstra fraach en oanbod fan elektrisiteit goed ferwurkje te kinnen. Troch de oanlis fan wyn- en sinneparken en panielen by minsken op it dak nimt de druk op it net ta. Om dat stabyl te hâlden is de útwreiding fan kapasiteit needsaaklik.
Ferdielstasjons