Fideodeiboek út de ambulânse wei: "Mei kâld wetter en gloar meitsje wy alles hielendal skjin"

Wat bart der yn de ambulânse neidat der in coronafertochte pasjint mei ferfierd is? Ekelien Steensma fan Kijlstra Ambulancezorg lit yn har vlog sjen wat der allegear barre moat. Alles wurdt út de ambulânse helle en dan wurdt de hiele wein earst mei skjinmakmiddels en dêrnei mei gloar skjinmakke.
Ekelien Steensma
Mear vlogs fan Ekelien Steensma en de oare vloggers fan de rige 'Berjochten út it hert' sjen? Dat kin op dizze dossierside.