Mooglik dochs FK en NK fierljeppen

Der kin dit seizoen mooglik dochs in Frysk kampioenskip fierljeppen hâlden wurde. It Frysk Ljeppers Boun makke bekend dat it FK ferskoot fan 8 augustus nei 5 septimber. Twa wiken letter soe dan it NK yn Burgum hâlden wurde kinne.
Mooglik dochs FK en NK fierljeppen
Hans Helmholt, foarsitter fan fierljepferiening Burgum, en bestjoerslid fan de Nederlandse Fierljep Bond (NFB) is bliid dat de sporters wer traine meie, en hopet dat it FK en letter it NK yn Burgum yn septimber troch gean kinne:
Mooglik dochs FK en NK fierljeppen: Hans Helmholt
Frysk kampioene fierljeppen Marrit van der Wal, en boppedat foarsitter fan It Heidenskip hie rekken holden mei in sportyf ferlern seizoen, mar hat no hope dat se dochs wer los kin.
Harkje hjir nei in reaksje fan Marrit van der Wal