Fideodeiboek fan de IC Tjongerskâns: "Wy stjoere no foto's en filmkes fia de mail"

Yn syn vlog foar de rige 'Berjochten út it hert' fertelt Elco Spoelstra oer hoe't se op de IC kommunisearje mei de famylje fan coronapasjinten. Gewoanwei is der al in soad kontakt mei de famylje omdat de pasjint oan de beäzemingsapparatuer leit en sels neat fertelle kin. Dat kontakt wurdt no spitigernôch beheind ta telefoantsjes, mails, mar ek in deiboek.
VLOG Elco Spoelstra
Elco Spoelstra en de oare vloggers folgje? Dat kin fia dizze dossierside.